Badanie kliniczne 2020: które lata urodzenia przypadają

W 2020 r. Ludność kraju czeka na kolejny etap badania lekarskiego, który jest jednym ze środków mających na celu wcześniejsze zdiagnozowanie chorób i zmniejszenie śmiertelności ludności kraju. Obywatele, którzy zwracają uwagę na swoje zdrowie, są zainteresowani tym, które lata urodzenia są objęte badaniem lekarskim w 2020 r., Aby skorzystać z bezpłatnej możliwości sprawdzenia się podczas kompleksowego badania profilaktycznego.

Konieczność badania

Lekarze ustalili szczególne wzorce przejawiania się różnych zaburzeń zdrowotnych lub zaostrzenia chorób przewlekłych w pewnych granicach wiekowych. Badanie fizykalne z testami przeprowadzonymi w „krytycznym” wieku pozwala na szybkie zdiagnozowanie zaburzeń patologicznych i rozpoczęcie leczenia, unikając zaniedbanych przypadków aż do śmierci. Aby to zrobić, wystarczy poddać się badaniu u wyspecjalizowanych specjalistów co 3 lata, co potrwa kilka dni. Właściwe podejście pozwala na początkowych etapach wykryć zaburzenia krążenia i mózgu, pracę układu sercowo-naczyniowego i oddechowego, patologie onkologiczne itp. Jak pokazują statystyki, badanie lekarskie jest pewnym sposobem na zmniejszenie wczesnej śmiertelności i liczby osób niepełnosprawnych z powodu powszechnych chorób.

Kto powinien przejść

Aby rozładować obiekty medyczne i równomiernie rozprowadzić przepływ ludności, ustalono procedurę, zgodnie z którą badanie lekarskie przeprowadza się po osiągnięciu określonego wieku. Wszyscy dorośli obywatele (od 18 lat) przechodzą je co 3 lata. Jednak górna granica wieku nie jest ustalona. Biorąc pod uwagę te kryteria, możesz obliczyć, które lata urodzenia są objęte planowanym badaniem lekarskim w 2020 r. Informacje o nich przedstawiono w tabeli:

Wiek

Częstotliwość kontroli

18-39 lat

1 raz na 3 lata

po 40

Raz w roku

przejście na emeryturę

Raz w roku

seniorzy

Raz w roku

Uwaga! osoby poniżej 40 roku życia mogą dowiedzieć się o potrzebie badania lekarskiego, stosując prostą zasadę - jeśli wiek zostanie podzielony przez 3 bez reszty, to w 2020 r. nadszedł czas, aby zaplanować kolejne badanie fizykalne.

Ponadto istnieją odrębne kategorie populacji, dla których niezależnie od wieku ustanawia się prawo do corocznych badań lekarskich. Należą do nich osoby, które:

 • zarejestrowany z powodu przewlekłej choroby płuc;
 • mieć diagnozę cukrzycy;
 • mieć choroby sercowo-naczyniowe w ostrych postaciach;
 • przypisane do jednej z preferencyjnych kategorii (osoby niepełnosprawne, uczestnicy II wojny światowej, ich wdowy lub wdowcy, pod warunkiem, że nie są już małżeństwem, osoby, które przeżyły oblężenie Leningradu, byli więźniowie obozów koncentracyjnych i gett, uznani za niepełnosprawnych po pobycie w tych miejscach) .

Wykres dla dzieci

Podejście do badania lekarskiego dzieci ma pewne cechy. Do roku mają prawo do comiesięcznych badań przeprowadzanych przez pediatrę z wizytami u niezbędnych specjalistów zgodnie z harmonogramem, od roku do dwóch lat - co trzy miesiące i do trzech lat - co sześć miesięcy. Poniżej są coroczne badania lekarskie. Jednocześnie prawo do rozszerzonego badania fizykalnego w 2020 r. Przysługuje dzieciom w wieku 1, 3, 6, 7, 10 lat i od 14 do 17 lat, ponieważ lata te są uważane za szczyt wzrostu liczby chorób związanych z wiekiem.

Wszystkie zalecenia dotyczące badania można uzyskać od lokalnego terapeuty kliniki, do której dziecko jest przypisane. Jeśli to konieczne, możesz zapoznać się z niuansami badań lekarskich dzieci z tekstu zarządzenia Ministerstwa Zdrowia nr 1346n na 2012 rok.

Gdzie iść

Aby przejść planowane kompleksowe badanie fizykalne, możesz skontaktować się z kliniką w miejscu:

 • rejestracja (stała / tymczasowa) - dla niepracujących obywateli;
 • studia - dla studentów;
 • praca - dla pracujących obywateli konkretna instytucja medyczna jest określana przez kierownika;

Ważne! Ustalenie badania lekarskiego na poziomie legislacyjnym daje pracownikom zatrudnionym prawo do poddania się badaniom w godzinach pracy, których pracodawca nie powinien utrudniać.

Dodatkowe informacje na temat procedury badania lekarskiego można uzyskać pod numerem telefonu lub w recepcji kliniki, a także u miejscowego lekarza. Aby otrzymać skierowanie, musisz przedstawić paszport cywilny, SNILS oraz obowiązkową polisę ubezpieczeniową, której obecność daje ci prawo do bezpłatnego poddania się kompleksowi procedur.

Etapy badań klinicznych

Kompleksowe badanie obejmuje dwa etapy:

 1. Zapewnia wstępne badanie za pomocą kwestionariuszy (dotyczących nadwagi, złych nawyków itp.) Oraz ogólne testy diagnostyczne w celu wykrycia przewlekłych chorób niezakaźnych. Lista procedur różni się w zależności od wieku i płci. Na podstawie ich wyników terapeuta okręgowy pisze wniosek, ustanawia grupę zdrowia, udziela niezbędnych zaleceń.
 2. Jest to określane przez terapeutę dla obywateli, którzy potrzebują dodatkowych badań od wyspecjalizowanych specjalistów. Potrzebę ich i dokładną listę ustala się w zależności od zidentyfikowanych problemów zdrowotnych.

Od 2018 r. Ogólne i biochemiczne badania krwi, analiza moczu i ultradźwięki narządów jamy brzusznej były wyłączone z obowiązkowych procedur na etapie pierwotnym. Badania te zostaną przydzielone tylko w przypadku odpowiednich skarg od obywatela. Lista innych badań jest graficznie przedstawiona na rysunku:

Uwaga! Każdy obywatel ma prawo, według własnego uznania, odmówić pewnych procedur w procesie badania lekarskiego (po wypełnieniu specjalnego formularza z podpisem osobistym), co nie pozbawia go prawa do poddania się innym badaniom i analizom.

Grupy zdrowia

Zgodnie z wynikami pierwszego etapu terapeuta wypełnia paszport zdrowotny, który jest następnie wydawany pacjentowi. Wskazuje grupę zdrowia, określoną na podstawie wyników ankiet:

 • 1. - zdrowi ludzie bez zidentyfikowanych objawów choroby i czynników ryzyka;
 • 2. - osoby z ustalonymi czynnikami ryzyka i skłonnością do rozwoju określonej choroby (cukrzyca, dolegliwości układu sercowo-naczyniowego itp.);
 • 3. - osoby z niektórymi chorobami, które wymagają regularnego monitorowania przez specjalistę.

Po zidentyfikowaniu chorób zalecane jest odpowiednie leczenie, w tym specjalistyczna opieka medyczna. W przypadku niektórych obywateli zaleca się skierowanie na leczenie uzdrowiskowe.

Pomimo tego, że badanie lekarskie jest powszechnym programem dla populacji, pozostaje dobrowolne. Każda osoba dla siebie określa celowość jej przejścia. ale pracownicy służby zdrowia zalecają, aby nie ignorować regularnych badań profilaktycznych, ponieważ pomagają zmniejszyć ryzyko rozwoju poważnych chorób lub identyfikują je na etapie skutecznego leczenia.