Magia liczb 2020

Z punktu widzenia numerologii anielskiej, która ujawnia magię liczb, 2020 to liczba zbliżającej się niezgody, możliwych kłótni i drobnych nieporozumień. Ale nie powinieneś brać takiej kombinacji tylko w negatywny sposób, ponieważ każda sytuacja wymaga indywidualnego podejścia, a taka kombinacja może zostać rozłożona na komponenty, co natychmiast wpłynie na jej interpretację.

W przeciwieństwie do astrologii, anielska numerologia nie obejmuje żadnych operacji na liczbach. Aby poprawnie zinterpretować wiadomość i zrozumieć, z czym będziesz musiał się zmierzyć w najbliższej przyszłości, wystarczy być prowadzonym przez tłumacza, który zbiera informacje o znaczeniu liczb i ich kombinacji. Jeśli jednak chodzi o złożone kombinacje, uzyskane interpretacje mogą się znacznie różnić (w szczególności, jeśli weźmiemy pod uwagę 2020 jako połączenie 20 i 20 lub 2, 0, 2, 0). W takim przypadku osoba powinna polegać na swojej intuicji i wyjść z bieżącej sytuacji życiowej.

Numerologia aniołów

Pojawianie się powtarzających się liczb w życiu człowieka jest dalekie od przypadkowego zjawiska, jak na pewno Dorin Verche, amerykański pisarz i psycholog, który stał się założycielem zupełnie nowego trendu - numerologii anielskiej. W ciągu wielu lat obserwacji doszła do wniosku, że jeśli ktoś stale napotyka te same kombinacje liczb, to nie powinien ignorować tego faktu i przypisywać wszystko banalnemu przypadkowi. Jeśli poprawnie zinterpretujesz ten komunikat, możesz znaleźć bardzo istotne i ważne informacje, które można wykorzystać do rozwiązania problemów życiowych i osiągnięcia sukcesu.

Dorin Verche twierdzi, że każda osoba ma własnego anioła stróża, który nie tylko chroni go przed problemami, ale także pomaga w pewnych okolicznościach życiowych. Ale taka pomoc nie jest jednoznaczna: jest jak najbardziej ukryta przed zwykłym laikiem, dlatego też, aby nauczyć się i rozszyfrować przesłanie anioła, należy przestrzegać pewnych zasad i zwracać uwagę na szczegóły i niuanse, w których może znajdować się wskazówka. Najpewniejszym znakiem, że niebiański strażnik chce coś powiedzieć swojemu podopiecznemu, jest pojawienie się w jego życiu tych samych powtarzających się liczb w różnych przejawach: na numerach samochodów, zegarkach, rachunkach ze sklepów i innych przewoźników.

Wartość 2020

Aby ułatwić rozpoznawanie wiadomości aniołów, Dorin Verche opracowała specjalny tłumacz, który wyjaśnia, co oznacza każda liczba. Według jego danych, jeśli dana osoba stale natrafia na kombinację, w której występuje liczba 2, można to uznać za sygnał, że jego pomysły są całkiem realne i wkrótce zostaną wprowadzone w życie. Ale sukces to za mało: potrzebne są bardziej zdecydowane działania, które przyniosą pozytywne rezultaty.

W numerologii aniołów liczba 2 lub jej powtarzająca się kombinacja to kiełek, który wymaga ciągłego podlewania, nawozu i opieki. Ale w takich warunkach szybko dorośnie i przyniesie wielkie korzyści ogrodnikowi. Poprzez to przesłanie anioł ostrzega przed możliwością poprawy swojego życia i odniesienia sukcesu, jeśli nie przegapisz chwili i podejmiesz właściwe decyzje na czas. Ważne jest również pozytywne nastawienie: myśli są materialne, a jeśli myślisz o nadchodzących wydarzeniach w negatywny sposób, możesz przyciągnąć do siebie problemy i problemy.

Z drugiej strony cyfra 0 jest przypomnieniem anioła miłości Wszechmogącego i powiadomieniem, że dana osoba pomyślnie wykonała swoje zadanie. Należy zwrócić uwagę na kształt zera, który przypomina koło. Może to wyraźnie wskazywać, że jakiś okres życia dobiega końca, a inne wydarzenia i losy są przed nami.

Ale liczbę 2020 można traktować jako kombinację dwójek i zer. Z tej pozycji przesłanie aniołów można interpretować jako przesłanie, że Wyższe Mocarstwa pamiętają pragnienia człowieka i będą starały się pomóc mu w ich spełnieniu. Ale jest to możliwe pod warunkiem, że zachowa ciepło, nadzieję i wiarę w swoim sercu, ponieważ tylko w tym przypadku przydarzą mu się prawdziwe cuda. W obecnym kontekście utrata wiary jest równoznaczna z upadkiem i niepowodzeniem. W podobnej sytuacji lepiej poprosić Stwórcę o pomoc, aby nie być na krawędzi otchłani.

Wpływ na życie ludzkie

W oparciu o ich wpływ na życie i losy osoby w liczbach liczby dzielą się na pozytywne i negatywne. Ponadto, w zależności od stopnia oddziaływania, są pasywne i aktywne. A jeśli weźmiemy pod uwagę kombinację dwóch 20-k, możemy różnie interpretować magię liczb powtarzaną w 2020 r., Ponieważ w numerologii liczba ta oznacza spokój i statyczność.

Jak zauważa wielu badaczy, raczej trudno jest określić, w jaki sposób wpływa ono na życie człowieka, biorąc pod uwagę różne interpretacje jego znaczenia. Ale ogólnie przyjmuje się, że na płaszczyźnie fizycznej i materialnej jest to żywy przejaw bezczynności ciała, całkowitej bierności fizycznej i bezruchu. Na średnim i wyższym poziomie duchowym naprzemiennie lata dwudzieste to słabo rozwinięta inteligencja, letarg myśli, brak działania ducha.

Nic dziwnego, że 2020 jest liczbą pasywną, która wskazuje na brak chęci rozwoju, wzrostu i dalszego rozwoju. Człowiek stopniowo degraduje: jego procesy duchowe zwalniają, jest ograniczony i ograniczony, jego intuicja osłabia się, a jego wewnętrzny głos nie wykazuje oznak życia. Ta kombinacja liczb wskazuje również na brak wsparcia: nawet w najbardziej krytycznej sytuacji nie ma sposobu na obronę, a tylko fuks pomoże uniknąć tragedii.

Ogólnie kombinacja dwóch 20-k jest złym znakiem i nie należy go ignorować ani ignorować. Ale to nie znaczy, że dana osoba nie ma nic przeciwko sędziemu i powinna jedynie posłusznie czekać na kłopoty i problemy. Jeśli okażesz siłę umysłu, zwróć się do Stwórcy o wsparcie i uwierz w szczęśliwe wydarzenie, możesz uniknąć poważnych trudności lub zminimalizować ich negatywny wpływ na całe następne życie.

Obejrzyj wideo: Dziwne liczby Lucasa. Rodzina złotych ciągów (Październik 2019).