Podatek od wód gruntowych od 2020 r

Każdego roku w Rosji wymyślają nowe „uczciwe metody odstawiania” funduszy od ludności. Mówimy o podatkach prawnych, które muszą płacić zwykli obywatele i przedsiębiorcy. Spadek cen ropy wpłynął negatywnie na budżet kraju, dlatego władze aktywnie szukają sposobu na poradzenie sobie z deficytem środków publicznych. Pozostaje tylko zrozumieć, ile podatku od wód gruntowych w Rosji od 2020 r. Wiąże się z tą sytuacją, czy też jest to kolejna próba sił zewnętrznych wywołania niezadowolenia wśród obywateli.

Niuanse korzystania z warstw wodonośnych przez osoby

Zdecydowana większość wiejskich Rosjan mieszkających z dala od obwodnicy Moskwy regularnie korzysta z pierwszego poziomu wodonośnego. W każdej wiosce znajduje się co najmniej jedna znajoma studnia lub Abisyńska rura prowadząca na tę samą głębokość.

Wykorzystanie wód gruntowych w tym formacie trwa od wielu lat, więc ludzie są zaniepokojeni wiadomościami o planowanym zbiorze pieniędzy na to. Z drugiej strony podatek od nieruchomości stanowi dość powszechną wartość, w zdecydowanej większości przypadków specjalnych wymagających bardzo skromnej kwoty. Chociaż w odniesieniu do gromadzenia funduszy na wykorzystanie podziemnych źródeł, kwoty mogą być dość znaczne.

Warto wiedzieć! Studnie dla wapienia, te same artezyjskie, od dawna są kontrolowane przez wszelkiego rodzaju agencje rządowe, aby uniknąć zanieczyszczenia tej warstwy wodonośnej. Zazwyczaj głębokość takich studni jest znacząca, co powoduje, że ich koszt jest duży, ale w wielu regionach warstwa wapienia znajduje się blisko powierzchni, którą można nawet wprowadzić do takiej żyły wodnej przez studnię abisyńską.

Warto jednak pamiętać o komercyjnym komponencie związanym z wodą, a ściślej o jej obecności na stronie. Działka posiadająca źródło autonomicznego zaopatrzenia w wodę, w przypadku jej nabycia lub sprzedaży, znacznie podnosi cenę.

Rodzaj tego źródła wpłynie również na cenę działki. Wyciekający nieschnący strumień może być również użyty do dostarczenia wody przemysłowej, ale pełnoprawna studnia lub studnia głęboka zostaną ocenione inaczej. Odwiert jest szczególnie atrakcyjny. Tylko takie źródła wody są różne.

Różnice studni na piasku od studni

Dla wielu mieszkańców studnia wydaje się być lukiem na asfalcie, chociaż mieszkańcy wsi nie zawsze mylą je ze studniami. Jest to możliwe w przypadku tak zwanej studni abisyńskiej, faktycznie wbity w ziemię, a nie kopany ani nie wiercony. Jest to cienka rura zanurzona pod ziemią jak studnia, chociaż jej głębokość rzadko przekracza 10 metrów.

Często na tej głębokości wykopywane są zwykłe wiejskie studnie. Opadają na pierwszą warstwę wodonośną, tak zwane studnie piaskowe. W wielu wioskach woda ta jest wykorzystywana nie tylko do celów technicznych i opieki nad zwierzętami, ale także do gotowania i picia.

Warianty wykonania mogą występować w kilku wersjach. Najczęstsze są 2 rodzaje ścian studni:

  1. Pierścienie betonowe.
  2. Pola dziennika

Taka wykopana studnia abisyńska nie jest studnią pełnoprawną, ponieważ i technologicznie, a pod względem głębokości i pod względem jakości wody nie może spełniać standardów. Studnia na piasku nie może być równoważna studni. Zwłaszcza jeśli chodzi o studnię artezyjską na dużej głębokości, wyposażoną w keson, który chroni ją przed wysokimi wodami. Nie daje to jednak zrozumienia, jakie wody podziemne będą musiały zapłacić podatek.

Obowiązek uzyskania licencji wodnej

Sieci społecznościowe i różne portale internetowe wykorzystujące przynętę rozpowszechniły przerażające wieści o wygórowanych obciążeniach podatkowych spoczywających na barkach zwykłych obywateli. Po drodze w sieci zaczęły pojawiać się oświadczenia dotyczące podatku lotniczego, opłat za prawo do życia itp.

Jednocześnie chodzi przede wszystkim o to, że osoby prywatne i domki letniskowe muszą uzyskać licencję, która pozwoli im legalnie korzystać ze źródeł podziemnych w przyszłym roku.

Uwaga! Partnerstwa ogrodnicze powinny zadbać o uzyskanie licencji przed końcem 2019 r., As w 2020 r. stanie się obowiązkowy i płatny. Teraz prawo zezwala w szczególności letnim mieszkańcom na ubieganie się o licencję bez płacenia cła państwowego.

Prezesi stowarzyszeń wiejskich nie powinni liczyć na specjalne ustępstwa. Jeśli na terenie stowarzyszenia znajduje się studnia, wskazane jest, aby dbać o licencję w odpowiednim czasie, aby w pierwszych dniach przyszłego roku nie marnować czasu na jej uzyskanie. Ponadto podatek nie będzie bardzo duży, czego nie można powiedzieć o rzekomej sankcji finansowej w przypadku braku niezbędnego zezwolenia.

Koszt licencji, grzywny i podatki

Warunkowo bezpłatna licencja na wodę dla letnich domków przestanie obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Oto tylko niektóre firmy komercyjne, które myślą, że mogą skorzystać z okresu karencji, który pozwala nie płacić za pozwolenie na wydobywanie wód gruntowych. Tak nie jest - bezpłatny bonus jest dostępny tylko dla wiosek wakacyjnych, stowarzyszeń ogrodniczych itp.

Ponadto dla nich opcja preferencyjna jest dostępna tylko do końca 2019 r. Po uzyskaniu licencji staje się obowiązkowe, będziesz musiał za nią zapłacić. Sieć podaje różne porządki liczb - niektóre mówią o 5000 rubli, inne - około 7500 rubli.

W odniesieniu do grzywien różne portale internetowe mają wspólną opinię. Wskazują tę samą kwotę dla różnych kategorii płatników:

  1. Osoba prywatna - 5 tysięcy rubli.
  2. Oficjalny - 50 tysięcy rubli.
  3. Firma handlowa, osoba prawna - 1 milion rubli.

Istnieje niewielkie zastrzeżenie dotyczące grzywien. Niektórzy sugerują, że grzywna w wysokości 1 miliona rubli. firma zajmująca się butelkowaniem wody artezyjskiej lub innymi formami dostarczania życiodajnej wilgoci ludności zapłaci. Są jednak tacy, którzy twierdzą, że wsie wakacyjne również zapłacą taką grzywnę w przypadku braku koncesji na wodę po 1 stycznia 2020 r.

Jeśli chodzi o wysokość podatków, nadal nie jest jasne. Oczekuje się, że płatności podatkowe wystąpią podobnie jak media. Tj. mieszkańcy lata i inni użytkownicy będą musieli zainstalować licznik do pobierania wody z podziemnych źródeł wody. Na podstawie tych urządzeń zostanie ustalona kwota podatku. Do tej pory na każde 1000 metrów sześciennych wyprodukowanej wody przypuszcza się, że nie więcej niż 300 rubli. Jeśli sytuacja jest właśnie taka, podatek od jednego metra sześciennego wody wyniesie około 30 kopiejek.

Podatki wodne dla osób fizycznych

Wiele osób bało się informacji, że zapłacą podatek od wody ze studni, ale jest to dezinformacja spowodowana błędną interpretacją planowanej płatności opłat za użytkowanie studni głębinowych. Nie oznacza to jednak, że w przyszłości taka opłata nie będzie pobierana od obywateli, nawet w przypadku płytkich studni.

Co więcej, teraz konieczne jest uzyskanie licencji potwierdzającej pewien rodzaj odwiertu, zwalniającej z płacenia opłat podatkowych za korzystanie z głębokich podziemnych źródeł. Jednocześnie Internet jest pełen przeciwnych informacji na temat dopuszczalnej głębokości bezpłatnej studni.

Rozumie się, że podatek od wody ze studni dla osób fizycznych nie będzie do tej pory nakładany, ale tylko pod warunkiem spełnienia określonych wymagań. Zwykli obywatele będą mogli uzyskać bezpłatną wodę ze studni i odwiertów tylko pod warunkiem przestrzegania zaleceń dotyczących eksploatacji i danych technicznych. W przeciwnym razie będziesz musiał wydać specjalne licencje i uiścić opłaty państwowe.

Darmowa woda dla większości obywateli

Panika, że ​​woda stanie się kosztowna dla ludzi od 1 stycznia 2020 r., Nie powinna dotyczyć zwykłych obywateli, którzy pokojowo korzystają z małej studni w prywatnym domu lub w letnim domku. Nowe prawo nie dotyczy bezpośrednio wszystkich letnich mieszkańców, chociaż ta kategoria, nawet jeśli masz własną studnię, powinna być gotowa na zwiększenie składek członkowskich.

W międzyczasie następujące kryteria mają zastosowanie do osób fizycznych:

  1. Nie można używać w celach biznesowych.
  2. Głębokość odwiertu ograniczona do 30 metrów.
  3. Dzienna objętość pompowanej wody nie przekracza 100 metrów sześciennych.
  4. Nie wpływa na wody wykorzystywane do centralnego zaopatrzenia w wodę.

W sieci pojawiły się niedokładne informacje, które przestraszyły obywateli dotyczące głębokości bezpłatnych studni. Chodzi o to, że niektóre portale internetowe opublikowały dane dotyczące tylko 5-metrowej głębokości dozwolonych studni i studni dla osób fizycznych. Prawdziwe parametry podano powyżej.

Należy pamiętać, że zastosowanie jakichkolwiek konstrukcji odpowiednich dla wymienionych kryteriów dla komercyjnego wydobywania wód podziemnych nie jest zwolnione z opodatkowania. Tj. nawet spełnienie norm podczas eksploatacji studni dla firmy automatycznie pozbawia korzyści. Jednak nie wszyscy uważają, że podatek od wydobycia wody wpłynie tylko na stowarzyszenia podmiejskie i struktury handlowe. Sugerują, że prędzej czy później będą musieli zapłacić.

Opinia ludności o podatkach od studni

Nakładanie opłat za korzystanie z podziemnych źródeł wody dla ludności od 1 stycznia 2020 r. Zostało ogłoszone przez wiele źródeł internetowych. W rzeczywistości nie jest to całkowicie wiarygodna informacja, ponieważ nie chodzi o wszystkie zwykłe metody wydobywania wody z podziemia, ale tylko o głębokie studnie.

Tylko wielu letnich mieszkańców jest oburzonych faktem, że będą musieli zapłacić koszt licencji, obowiązkowej dla stowarzyszeń ogrodniczych od przyszłego roku. Dotyczy to w szczególności właścicieli terenów z własnym źródłem wody, chociaż w ogólnym rachunku uwzględnią opłatę za licencję na studnię. Być może później pojawi się jakaś poprawka legislacyjna dla letnich mieszkańców oraz z kategorii właścicieli własnych studni podlegających licencji.

Uwaga! Jak dotąd dla osób prywatnych nie ma odpowiedniego prawa pozwalającego na oficjalne uzyskanie licencji na wiercenie studni artezyjskiej. Ponadto planowane jest już wprowadzenie nowego podatku od tak głębokich źródeł zaopatrzenia w wodę i kar za brak licencji na inne metody zagospodarowania zasobów podziemnych.

W najbliższej przyszłości obywatele powinni zachować ostrożność podczas sprawdzania swoich studni lub studni. Eksperci sugerują, że w pierwszych miesiącach po przyjęciu ustawy prawdopodobny jest wzrost korupcji. Osoby powinny wiedzieć, że to nie oni są zobowiązani do udowodnienia ilości wody zużytej ze studni, ale władze, chociaż nadal pożądane jest posiadanie paszportu lub dokumentów technicznych dla studni, ponieważ niektóre władze będą chciały napisać „grzywnę”. W takiej sytuacji warto pamiętać o swoich prawach, nie dopuszczając się zastraszania i zmuszania do płacenia fikcyjnych grzywien.

Podatek od wód gruntowych w Rosji od 2020 r. Nie będzie zaskoczeniem dla ludności. Ludzie od dawna byli informowani o prawdopodobnym wprowadzeniu tego rodzaju opłat państwowych. Nie chodzi o to, że wszystkie osoby będą płacić podatki na rzecz państwa. Taki obowiązek przypisuje się tylko obywatelom posiadającym studnie o określonej głębokości.

Inne publikacje: