Kalendarz produkcji 2020

Okazją do przewidzenia i wstępnego sformułowania racjonalnego harmonogramu prac na 2020 r. Jest kalendarz produkcji. Pomimo faktu, że ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej nie podaje jasnej definicji tej koncepcji, zaczęła ona być stosowana codziennie. Alternatywnie często stosuje się definicję kalendarza pracy. Koncepcja karty czasu pracy jest również powszechna. W każdym razie dokument ma uwzględniać wszystkie dni powszednie, oficjalne weekendy oraz święta. Kompletność zdjęcia ułatwia pracę działu personalnego, księgowość, pomaga pracownikom w planowaniu czasu pracy i odpoczynku osobistego.

Tworzenie kalendarza produkcji

Należy pamiętać, że kalendarz produkcji na 2020 r. Jest obliczany na podstawie trzech dokumentów legislacyjnych:

 1. Kodeks pracy
 2. Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia i Rozwoju Społecznego Federacji Rosyjskiej z dnia 13.08.2009, pod numerem 588н;
 3. Decyzje rządu określające transfery, dodatkowe dni wolne.

Pierwsze dwa dokumenty są stałe. Określają podstawowe przepisy niezbędne do obliczenia harmonogramu dni roboczych, wykaz dni przeznaczonych na odpoczynek, w tym związanych z dniami ustawowo wolnymi od pracy. Trzeci dokument jest publikowany co roku. Dopóki nie zostanie opublikowany (o ile jest tylko szkic), nie można rzetelnie powiedzieć, jaki będzie harmonogram dni roboczych i wakacji w przyszłym 2020 roku.

Dlatego nawet przed publikacją kalendarza produkcji opracowanego na 2020 r. Nie jest możliwe określenie dokładnego harmonogramu pracy w oficjalnych źródłach. Przygotowywane jest wstępne. Zazwyczaj dokument jest publikowany w połowie jesieni.

Wstępne obliczenia pozwalają określić kilka kluczowych parametrów, które będą charakteryzować arkusz czasu w 2020 r .:

 • Liczba dni - 366;
 • Weekendy, w tym święta - 118;
 • Dni robocze - 248.

Kalendarz produkcji 2020 na pięciodniowy tydzień pracy

Głównym celem kalendarza produkcji jest prawidłowe obliczenie i rozliczenie normy czasu pracy.

Na tej podstawie, jeśli pracownik przestrzegał odpowiedniej normy, pracodawca jest zobowiązany do wypłaty mu wynagrodzenia z tytułu dokumentów pracy.

Ważne! Poniższy kalendarz produkcji na 2020 r. Oparty jest na projekcie dekretu rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 05.05.2019.

Za pomocą arkusza czasu usługi księgowe i personalne planują wielkość płatności, prognozują regularne i długie dni wolne, a także skrócone. Harmonogram stanowi podstawę do obliczania świadczeń szpitalnych, wynagrodzeń, wynagrodzenia urlopowego. Niezbędne dane są prezentowane w rocznych, kwartalnych i miesięcznych cięciach. W razie potrzeby obliczenia wykonuje się co tydzień.

Kalendarz produkcji na 2020 rok ma jeszcze jeden cel. Pozwala pracownikom wybrać najlepszy czas na urlop, biorąc pod uwagę dni przedświąteczne i powojenne. Pozwala to wydłużyć wakacje bez marnowania czasu i bez przerywania standardowego okresu urlopowego zapewnianego przez państwo.

Weekendy i święta w 2020 r

Struktura czasu przeznaczonego na pracę zmienia się co roku, w zależności od dni ustawowo wolnych od pracy uzgodnionych przez rządowe agencje transferowe, dostępności skróconych dni.

Długi weekend

W roku kalendarzowym 2020 jest kilka długich dni wolnych. Największe, trwające 8 dni, są święta, które rozpoczynają się natychmiast po Nowym Roku. Możesz odpoczywać przez pięć dni w maju od pierwszego do piątego. Trzy dni odpoczynku planowane są od dziewiątego do jedenastego maja. Mamy również trzy dni wolne w lutym, marcu i czerwcu.

Wakacje wolne od pracy

Przyjęty na szczeblu państwowym kalendarz Rosji obejmuje 8 dni świątecznych. Każda z nich jest powiązana z wydarzeniem i jest dniem wolnym dla większości Rosjan. Następująca lista dni ustawowo wolnych od pracy jest oficjalnie zdefiniowana, gdy pracownicy większości przedsiębiorstw i firm mają prawo do odpoczynku:

 • W styczniu odbywają się 2 wydarzenia: Nowy Rok, drugi - Boże Narodzenie. W związku z tym będą obchodzone w środę 1 stycznia i we wtorek 7 stycznia.
 • Luty to Dzień Obrońców Ojczyzny. Obchody obchodzone są 23 lutego.
 • Marzec to Międzynarodowy Dzień Kobiet. Obchodzony 8.
 • W maju 2 uroczystości - Dni Wiosny oraz Pracy i Zwycięstwa. Spotkają się w piątek 1 maja, a także w sobotę 9 lutego.
 • Czerwiec to dzień Rosji. Uroczyste wydarzenie będzie również obchodzone w piątek, 12.
 • Listopad to Dzień Jedności Narodowej. Rosjanie poznają to stosunkowo nowe święto w środę, 4.

Transfer weekendowy

Ustawodawstwo krajowe przewiduje możliwość odroczenia w niektóre weekendy. Dzieje się tak, gdy w weekend przypada oficjalnie uznane święto. Rekompensuj resztę tego dnia w pierwsze dni robocze.

W 2020 r. Oczekuje się kilku przeniesień. Pierwszy jest przenoszony od 4 stycznia do 4 maja, drugi - od 5 stycznia do 5 maja.

Mając to na uwadze, obywatele będą odpoczywać przez trzy dni zamiast zwykłych dwóch. Osobno oczekuje się zatwierdzonej decyzji rządu, która określi przeniesienie, a także podział dni wolnych od pracy na początku roku.

W 2012 r. Uchwalono ustawę nr 35. Artykuł 112 stanowi, że dwa dni stycznia zostaną przeniesione na inne daty. To, na co zostaną przeniesieni, zależy od czynników racjonalizacji struktury czasu pracy i odpoczynku. Można się spodziewać, że weekend zbiegający się z 4, 5 stycznia zostanie odpowiednio przesunięty na 4 i 5 maja.

Wakacje w Rosji

Szczególną uwagę w kalendarzu pracy poświęca się urlopom, tj. dni poprzedzające święta. Błędem jest rozważanie piątkowego okresu przedświątecznego, jeśli niedziela jest świętem. Kodeks pracy przewiduje krótszy dzień przed świętami państwowymi. Zmniejsza się o godzinę.

W 2020 r. Będzie pięć dni przedświątecznych: 30 kwietnia, 8 maja, 11 czerwca, 3 listopada i 31 grudnia.

Ustalamy normy czasu pracy

Coroczne obliczanie normy czasu pracy odbywa się na podstawie zarządzenia Ministerstwa Zdrowia i Rozwoju Społecznego z dnia 08.08.2009 r. Pod numerem 588n, TK, w szczególności art. 9 dodatkowych dokumentów.

Norma zależy od kilku czynników:

 • Harmonogram pracy personelu. Zazwyczaj branych jest pod uwagę kilka standardowych opcji na podstawie pięciodniowego tygodnia pracy. Główna część personelu spędza w pracy 40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie. Dodatkowo wykorzystywane są wykresy oparte na tygodniowych czasach 36, 35, 30 i 24 godzin. W pierwszym przypadku pracownik pracuje 7,2 godziny dziennie, w drugim - 7, w trzecim - 6, w ostatnich 4,8 godziny dziennie.
 • Obecność skróconych dni. Ich czas trwania zmniejsza się dokładnie o godzinę.
 • Wydarzenia wakacyjne o znaczeniu krajowym.
 • Zmiana harmonogramu weekendu.

W kalendarzu produkcji na 2020 r. Gromadzone są dane dotyczące dni, w których personel przedsiębiorstw, zgodnie z dokumentami pracy, pracą i odpoczynkiem. W wersji wstępnej jest dostępny przez kilka lat. Ostatni zostanie opublikowany w 3-4 kwartale 2019 r. Jest przeznaczony zarówno dla księgowości, działu kadr, jak i dla zwykłych pracowników planujących wakacje.

Obejrzyj wideo: mbU kalendarz OBECNOŚĆ 2020 (Styczeń 2020).

Zostaw Swój Komentarz